|   EN

Terminy i miejsce rekrutacji

1. Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się w czerwcu 2021 roku na stronie www.ajp.edu.pl

2. Kandydat po dokonaniu elektronicznej rejestracji składa dokumenty rekrutacyjne:

  • w Punkcie Rekrutacyjnym w Bibliotece Głównej ul. Chopina 52, czynny w dni powszednie od 10.00 do 16.00
  • lub przesyła je pocztą na adres uczelni - Akademia im. Jakuba z Paradyża ul. Teatralna 25, 6-400 Gorzow Wilekopolski, z dopiskiem: rekrutacja.

  

Kandydat chcący zarekrutować się na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów, składa odpowiedni wniosek w sekretariacie wydziału w terminie do 30 kwietnia 2021.

Procedura ta dotyczy poniżej wymienionych kierunków studiów:

1) administracja pierwszego stopnia, profil praktyczny,

2) bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego i drugiego  stopnia, profil praktyczny,

3) energetyka pierwszego stopnia, profil praktyczny,

4) filologia pierwszego stopnia, profil praktyczny,

5) filologia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki,

6) informatyka pierwszego stopnia, profil praktyczny,

7) inżynieria bezpieczeństwa pierwszego stopnia, profil praktyczny,

8) mechanika i budowa maszyn pierwszego stopnia, profil praktyczny

9) zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Podstawa prawna - Uchwała Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się i przyjęcia na studia na podstawie efektów uczenia się w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top